Logo SN100DP

roll over english menu, please move your mouse over menu
.
MAIN PATRONAGE
CMM
.
.
COORGANIZER:
PZK
Klub SP2ZIE Szkuner
.
OTHERS PARTNERS:
Akademi Morska w Gdyni
Gdynia Moje Miasto

O aktywności SN100DP | About SN100DP

100-lecie Daru Pomorza na falach eteru.
The 100th Birthday of "Dar Pomorza" on the air.

Najsłynniejszy polski żaglowiec s/v DAR POMORZA i jeden z najbardziej rozpoznawalnych trzymasztowych żaglowców na świecie, jesienią 2009 roku będzie obchodził swoje setne urodziny. Biała Fregata, bo tak często jest nazywana to historia i symbol polskiej marynistyki, kolebka kilkunastu tysięcy polskich oficerów marynarki handlowej. Zwiedzanie fregaty to obowiązkowy i honorowy, punkt przybywających do Gdyni turystów i oficjalnych delegacji. Przypadający w tym roku jubileusz białej fregaty będzie miał szczególne znaczenie i donośną oprawę. Główne uroczystości obchodu setnych urodzin Daru Pomorza zaplanowane są na dzień 10 października 2009 roku przez armatora jednostki Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.
W tym dniu przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, gdzie zawsze cumuje Dar Pomorza, dojdzie do symbolicznego wodowania jednostki na drugie stulecie istnienia wraz z odnowieniem jej chrztu.
Przez wiele lat od 1929 do 1982 roku, armatorem Daru Pomorza była Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, a później Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.

The most famous and best-known Polish sailing vessel s/v DAR POMORZA, one of the most distinguishable three-masters in the world, will celebrate her hundredth birthday in autumn 2009. The White Frigate, as the ship is often called, incorporates the history and is the symbol of Polish navigation, the cradle of a dozen or so thousand Polish naval and merchant marine officers. To visit the frigate is an obligatory and respectable event for tourists and official delegations visiting Gdynia. This year, the birthday jubilee of the White Frigate will be of particular importance and will have an audible setting. The main festivities of the hundredth birthday of 'Dar Pomorza' are planned on October 10th 2009 by the shipowner of the vessel, the Central Marine Museum in Gdańsk.
On this day, at the Pomorskie embankment in Gdynia, where 'Dar Pomorza' is always moored, a symbolic launching of the vessel for the second century of her existence, along with a renewal of her christening is to be performed.
For many years, between 1929 until 1982, the State Marine School in Gdynia was the ship-owner of 'Dar Pomorza', afterwards it was the Marine Academy in Gdynia.

Z okazji setnych urodzin Daru Pomorza i dla uczczenia tej doniosłej uroczystości, pomorscy krótkofalowcy organizują kilkudniową aktywność radiową właśnie z pokładu białej fregaty zacumowanej w Gdyni. Stacja okolicznościowa SN100DP czynna będzie w dniach od 8 do 11 października 2009 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 czasu UTC.
Organizatorem tego krótkofalarskiego wydarzenia jest Roman SQ2RH we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku i Morskim Klubem Łączności SP2ZIE "Szkuner" działającym przy Akademii Morskiej w Gdyni.

On behalf of the 100th Birthday Jubilee of 'Dar Pomorza' and in order to commemorate this day, radio amateurs from the Tri-City region are organizing an activity on ham bands lasting several days, right from the deck of the White Frigate moored in Gdynia. A special-event station SN100DP will be activated from October 8th until 11th, 2009 between 7:00 to 19:00 UTC.
This event will be organized by Roman SQ2RH, who co-operates with the Central Marine Museum in Gdańsk and the Marine Communications Club SP2ZIE "Szkuner" acting at the Marine Academy in Gdynia.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku od roku 1982 jest armatorem Daru Pomorza, a żaglowiec obecnie ma status pływającego muzeum.

Since 1982, the Central Marine Museum in Gdańsk is the shipowner of 'Dar Pomorza' and the sailing-ship has presently the status of a sailing museum.

Impreza ma mieć charakter ponad klubowy, gdyż do współpracy planujemy zaprosić inne zaprzyjaźnione pomorskie kluby krótkofalarskie oraz indywidualnych krótkofalowców zrzeszonych przy Pomorskim Oddziale Terenowym nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców.

The radio activity is to have an inter-club character, as we intend to invite other friendly Pomeranian amateur radio clubs, as well as individual hams from the Pomeranian Section #9 of PZK, the Polish Amateur Radio Society.

Zapraszamy na fale eteru, planujemy być aktywni głównie na pasmach 80/40 i 20m emisjami SSB, CW oraz Digital (PSK/RTTY).

We invite you to the 'ether waves '; SN100DP plans to be active mainly on 80, 40 and 20 meters with SSB, CW and digital emissions (PSK/RTTY).

[Tłumaczył/ Translated by Wes SP2DX]


Operatorzy | Operators


Stała obsługa operatorska | Regular operators:
Roman SQ2RH, Daniel SQ4AFR/2, Darek SP2HQY, Jędrzej SQ2DK, Mateusz SQ6IUJ/2, Krystian SQ2KL.

Operatorzy Goście | Guest operators:
Bogusław SP2EBG, Piotr SP2AYC, Mietek SP2IST, Rafał SQ2IHP, Jarosław SQ2JSN, Arkadiusz SQ2NIE, Maciej SP2GPU, Stanisław SP2WGB, Krzysztof SP2UUU, Dariusz SP2MGR.

Nasz sprzęt i anteny | Our hardware and antennas:


 • FT-847 + SPU + ATU MFJ-929 (SP2ZIE)
 • IC-735 + PU + AT MFJ + RG213 feeder (SP2ZIE)
 • Antena analizer MFJ-296
 • (SP2ZIE)
 • FT-857d + SPU + ATU LDG Z100 (SQ2RH)
 • Dipol 2x19.5m + AT MFJ-949C (SP2GPU)
 • 40m dipol + JA-400 1:1 Balun (SQ2RH)
 • 20m dipol + JA-400 1:1 Balun (SQ2RH)
 • CW manipulator (SP2WGB)
 • Feeder RG-58 (40mb) do anteny na pasmo 40m (SP2HQY)
 • Feeder CNT-300 (48mb) do anteny na pasmo 80m (SQ2RH)
 • 4el Yagis for 30m/17m + PA + IC-746 (SP2EBG)

 • [do góry | up]

  Website designed and managed by Roman, SQ2RH ©2009

  You are visitor of this page since 27-09-2009. Thank you and welcome again.